Srpska verzija sajta Engleska verzija sajta

Svedoci smo da na tržištu postoji velika ponuda kočionih pločica različitih proizvođača sa cenama koje se u nekim slučajevima za istu kočionu pločicu razlikuju i za više od dva puta. Stručna javnost i proivođači znaju da cena kočionih pločica zavisi isključivo od kvaliteta frikcionog materijala, odnosno od zadataka koji se postavljaju pred datu kočionu pločicu i šta se od nje očekuje.

Želja nam je da Vas ovim putem ukratko upoznamo sa tom problematikom kako bi ste prilikom nabavke znali šta Vam je potrebno odnosno šta dobijate za svoj novac.

Pre svega najbitnije je da shvatimo šta je “kočenje”?

Zaustavljanje vozila prlikom pritiska pedale kočnice se događa tako što se kinetička energija kretanja vozila pretvara u toplotnu, koja se emituje u slobodan prostor - hlađenjem glavnih elemenata tog procesa kočionih pločica i kočionog diska. Hlađenje kočionog diska je mnogostruko unapređeno stvaranjem ventilirajućeg kočionog diska što omogućava njegovo brzo hlađenje ali kako takvo što nije moguće za kočione pločice jedino što se može unaprediti je otpornost frikcionog materijala na visoke temperature.

Glavna razlika u cenama kočionih pločica se upravo ogleda u razlikama u kvalitetu frikcionog materijala na kočionoj pločici, odnosno toplotnoj izdržljivosti i koeficijentu trenja koje taj materijal ostvaruje, što ne znači da će skuplja pločica duže trajati od jeftinije čak naprotiv, u normalnim uslovima vožnje skuplja pločica će trajati manje od jeftinije jer svoj visoki koeficijent trenja, dakle mogućnost da što brže zaustavi vozilo duguje i tome što deo svog frikcionog materijala prenosi na disk i na taj način povećava svoje kočione sposobnosti dok su jeftinije pločice “tvrđe ”pa mogu i duže traju ali više “ troše ” disk. Međutim, u slučaju potrebe za dugotrajnim kočenjem kada temperature drastično prelaze maksimum predviđen za tu pločicu doći će do paljenja i raspadanja materijala jeftnijih pločica kao na slici:

kočione pločice problemi- brake pads problems

Frikcioni materijal se raspada, zbog krtosti delimično se kruni i/ili dolazi do oštećivanja međusloja i lepka. Obloga se odvaja u celosti; dolazi do ljuspanja premaza laka. Dolazi do delimične promena boje nosača obloge. Obloga kočione pločice otvrdnjava, ima tvrdi sloj, crveno-mrka promena boje same obloge.

Samim tim vek trajanja biti znatno kraći od predviđenog odnosno od skupljih pločica kod kojih gotovo nikad ne može doći do paljenja frikcionog materijala.